Cast: Hansraj Jagtap , Anant Jog , Yatin Karyekar , Ganesh Mayekar , Deep Jyoti Nayak , Chaitra Bhujbal,Trisha Patil , Ranjit Jog   In a ...