Har Har Mahadev (2022)





Har Har Mahadev (2022)


Directeor: Abhijeet Shirish Deshpande
Writer :  Abhijeet Shirish Deshpande
Cast :  Sharad Kelkar,Subodh Bhave,Nitish Chavan,Hardik Joshi,Mohan Joshi,Kishore Kadam,Amruta Khanvilkar,Sharad Ponkshe,Ashok Shinde,Milind Shinde,Rajas Sule,Nishigandha Wad
Produceor : Sunil Phadtare  
Music : Hitesh Modak
Cinematography  : Tribhuvan Babu Sadineni  
 Editer: Kshitija Khandagale

No comments: