Habaddi (2022)


 

Habaddi (2022)


Directer : Nachiket Samant

Writer : Yogesh Vinayak Joshi  

             Nachiket Samant  

Cast :  Rupesh Bane,Karan Dave,Niranjan Javir,Jayesh Kardak,Mayur Khandge,Vedshree Mahajan,Arya Naik,Jagannath Nivangune,Balkrishna Shinde  

Producer : Siddharth Anand Kumar  

             Shoaib Lokhandwala  

               Vikram Mehra  

               Nitin Nair  

              Gaurav Sharma  

               Sahil Sharma  

 Music  : Rohan-Vinayak

Cinematography  : Riju Das

 Editer : Anupama Chabukswar

 Casting  : Rohan Mapuskar  

 Design by : Ravin Karde

 Costume Design by : Sachin Lovalekar

No comments: